Press release

January 2023

Swedish


Mikael är en hjälpsam och trogen brandman som har valt att stötta sin kollega Poya Rasooli i hans beslut att göra något speciellt för sina kollegor i branschen. Poya har bestämt sig för att springa kust till kust från Kalmar till Halmstad

tillsammans med Mikael för att samla in pengar till förmån för landets brandmän som skadats i tjänst.

Sträckan på 240 kilometer kommer att springas under åtta dagar och det är en imponerande prestation av båda männen.

Pengarna som samlas in kommer att gå till stiftelsen "Blåljus i samverkan", som

stöttar blåljusanställda i deras oftast tuffa och farliga arbete. Tanken är sedan att pengarna ska gå till kollegor som skadats i arbetet. Poya och Mikael hoppas att deras lopp ska inspirera andra att också ge tillbaka till samhället på något sätt.

De vill visa sin uppskattning för allt det hårda arbete och de ofta farliga uppgifter som brandmännen utför för att skydda och rädda människors liv.

Deras lopp är en stark påminnelse om att det finns många hjältar runt omkring oss som ofta går obemärkta, men som gör en stor skillnad i våra liv. Vi är tacksamma för allt det arbete som Mikael och hans kollegor gör och vi

hoppas att deras insats kommer att uppskattas och stöttas av många.


LINK

Poya springer för att hylla brandmännen: ”Min tur att ge tillbaka”
(kalmarposten.se)


English


Mikael is a helpful and loyal firefighter who has chosen to support his colleague Poya Rasooli in his decision to do something special for his colleagues. Poya has decided to run coast to coast from Kalmar to Halmstad

with Mikael to raise money for the country's firefighters who have been

injured in service.The 240 kilometer distance will be run over eight days and it is an impressive feat for both men.

The money raised will go to the "Blåljus i samverkan" foundation, which supports blue light employees in their often tough and dangerous work.

The idea is then for the money to go to colleagues who have been injured on the job. Poya and Mikael hope that their run will inspire others to also give back to society in some way. They want to show their appreciation for all the hard work and often dangerous tasks that firefighters perform to protect and save lives.

Their run is a strong reminder that there are many heroes around us who often go unnoticed, but who make a big difference in our lives.

We are grateful for all the work that Mikael and his colleagues do and we hope that their efforts will be appreciated and supported by many.



December 2022

Swedish


Cihan Artblom och Mikael Strand, bästa kända som Team Badasses, har anmält sig till Transalpine Run 2023, en prestigefylld löparevent som går genom Alperna. Paret är redan igång med alla förberedelser och planering inför äventyret, och söker nu sponsorer och stöd för att kunna genomföra det.

Deras hemsida och Instagram-konto kommer att uppdateras kontinuerligt med spännande innehåll och information om förberedelserna inför löpareventet. Följ Team Badasses på deras resa mot mållinjen genom Alperna och stöd dem i deras äventyr.

Transalpine Run är en av världens mest prestigefyllda löparevent, med start i Österrike och mål i Italien. Team Badasses ser fram emot att ta sig an utmaningen och hoppas att de kan räkna med stöd från sponsorer och supporters.

Mer information om Transalpine Run och Team Badasses förberedelser kommer att finnas tillgängligt på deras hemsida och Instagram-konto i framtiden. Följ deras resa och stöd dem i deras äventyr genom att gå in på hemsidan och följa dem på Instagram.


English


Cihan Artblom and Mikael Strand, known as Team Badasses, have signed up for the prestigious Transalpine Run 2023, a running event through the Alps. The duo is already preparing and planning for the adventure, and are now seeking sponsors and support to make it a success.

Their website and Instagram account will be regularly updated with exciting content and information about their preparations for the running event. Follow Team Badasses on their journey to the finish line through the Alps and support them in their adventure.

Transalpine Run is one of the world's most prestigious running events, starting in Austria and ending in Italy. Team Badasses are looking forward to tackling the challenge and hope to count on the support of sponsors and supporters.

More information about the Transalpine Run and Team Badasses' preparations will be available on their website and Instagram account in the future. Follow their journey and support them in their adventure by visiting the website and following them on Instagram.